Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

„Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów” - projekt współfinansowany w ramach działania 3.2

 

Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. realizuje projekt „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko realizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych mających na celu przebudowę istniejącej infrastruktury intermodalnej.

Wartość projektu: 14 264 040 zł

Dofinansowanie: 5 804 000 zł

 

W związku z realizacją projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”, Spedycja Polska – SPEDCONT Sp. z o.o. informuje, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza udostępnionego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Wróć