Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Kariera

Podstawą naszej silnej pozycji na rynku są doświadczeni i wyspecjalizowani pracownicy. To dzięki nim staliśmy się wiodącym operatorem intermodalnym

Praca w SPEDCONT to:

  • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie,
  • ciekawe wyzwania zawodowe przynoszące satysfakcję i zadowolenie z pracy,
  • przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole,
  • równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, przekonania polityczne, styl życia oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres e-mail: rekrutacja@spedcont.pl.