Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Młodszy Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

RAMOWY ZAKRES TWOICH OBOWIĄZKÓW:

 

 • zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego działania maszyn i sprzętu przeładunkowego oraz zapewnienie ciągłości jego eksploatacji;
 • współpraca i prowadzenie spraw związanych z urzędami dozoru technicznego;
 • współpraca z podwykonawcami oraz koordynacja prac w zakresie okresowych przeglądów oraz konserwacji i usług serwisowych;
 • aktywny udział w procesach związanych z modernizacją infrastruktury terminala kontenerowego (przetargi i kontrola postępów);
 • analizowanie i optymalizowanie rozwiązań technicznych zastosowanych w procesach logistycznych poprzez efektywne wykorzystywanie posiadanych środków.

 

DOŁĄCZ DO NAS JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (mechanika, elektryka, automatyka) – pożądane;
 • umiejętność planowania i rozwiązywania problemów;
 • zdolność efektywnej organizacji pracy oraz prawidłowego ustalania priorytetów;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • dobrą znajomość pakietu MS Office i potrafisz efektywnie korzystać z zasobów internetu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY TOBIE:

 • bycie członkiem zespołu o przyjaznej kulturze organizacyjnej;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość wykorzystania wiedzy technicznej w praktyce jak również możliwość dalszego rozwoju;
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych jak: kartę paliwową, opiekę medyczną, kartę sportową.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (w tym dotyczących innych stanowisk) prosimy o przesłanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tomaszowska 60, 93-235 Łódź na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym dot. innych stanowisk).”

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-235), przy ul. Tomaszowskiej 60.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji – dążenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a podstawą do ich przetwarzania w zakresie, w którym dane rekrutacyjne przetwarzane są w oparciu o wymagania prawa – jest Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak podanie ich w niezbędnym zakresie może okazać się konieczne dla dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przesyłając swoje zgłoszenie zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie przez  SPEDCONT danych osobowych zawartych w Pani / Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Jeżeli nie chce Pani/ Pan abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach.

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do podanych danych mają dostęp odbiorcy świadczący dla nas usługi z zakresu wsparcia prawnego i informatycznego.

Przesłane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia ich otrzymania przez Administratora. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzebę kolejnych rekrutacji, w tym dot. innych stanowisk, dane te przetwarzane będą przez okres lat 2.

W celu realizacji przysługujących uprawnień albo uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@spedcont.pl.

 

Wróć