Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Płatny staż w dziale technicznym

 • Chcesz połączyć studia z pracą?
 • Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe?
 • Chcesz poznać interesujących ludzi?
 • Chcesz dostawać wynagrodzenie za naukę?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno z powyższych pytań szukasz NAS!!

 

Na czym będzie polegała Twoja praca?

 • Wsparcie Działu w zakresie zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego działania sprzętu technicznego i instalacji oraz ciągłości jego eksploatacji
 • Współpraca z podwykonawcami w zakresie realizacji prac konserwacyjnych/serwisowych
 • Udział w procesie wyboru oraz nadzór nad realizacją zleceń przez zewnętrznych wykonawców
 • Udział w przygotowaniu planów i wniosków inwestycyjnych
 • Analizowanie i optymalizowanie rozwiązań technicznych zastosowanych w procesach logistycznych
 • Współpraca z innymi działami Spółki

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego lub średniego (mechanika, elektryka, automatyka) może być w trakcie studiów
 • Znajomości języka angielskiego - mile widziana
 • Znajomości word, excel - poziom średnio-zaawansowany
 • Efektywne korzystanie z zasobów internetu
 • Komunikatywności, skrupulatności, zaangażowania

Co damy Ci w zamian?

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Możliwość zdobycia doświadczenia
 • Pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Po zakończeniu stażu możliwość podjęcia pracy w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę na Terminalu Kontenerowym na Olechowie

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (w tym dotyczących innych stanowisk) prosimy o przesłanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tomaszowska 60, 93-235 Łódź na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym dot. innych stanowisk).”

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-235), przy ul. Tomaszowskiej 60.

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji – dążenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a podstawą do ich przetwarzania w zakresie, w którym dane rekrutacyjne przetwarzane są w oparciu o wymagania prawa – jest Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak podanie ich w niezbędnym zakresie może okazać się konieczne dla dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przesyłając swoje zgłoszenie zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie przez  SPEDCONT danych osobowych zawartych w Pani / Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Jeżeli nie chce Pani/ Pan abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach.

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do podanych danych mają dostęp odbiorcy świadczący dla nas usługi z zakresu wsparcia prawnego i informatycznego.

Przesłane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia ich otrzymania przez Administratora. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzebę kolejnych rekrutacji, w tym dot. innych stanowisk, dane te przetwarzane będą przez okres lat 2.

W celu realizacji przysługujących uprawnień albo uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@spedcont.pl.

Wróć