Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Specjalista ds. BHP i Ppoż.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU: 

 • Wypełnianie obowiązków służby BHP zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Rekomendowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pracy usprawniających funkcjonowanie Spółki w obszarze BHP i Ppoż.;
 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa oraz reprezentowanie Spółki w ramach audytów i kontroli zewnętrznych;
 • Prowadzenie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 • Stałe podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firmy;
 • Monitorowanie zgodności wewnętrznych przepisów BHP z aktualnymi aktami prawnymi;
 • Dokumentowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;
 • Prowadzenie ocen ryzyka na stanowiskach pracy, ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją związanej z obszarem BHP, PPOŻ i ochrony środowiska.


OCZEKIWANIA: 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (w firmie transportowej – mile widziane);
 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP, Ppoż. oraz Prawa Pracy;
 • Obsługa komputera, w szczególności Word, Excel;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność przekazywania wiedzy.

 

OFERUJEMY: 

 • Stabilne zatrudnienie na 1/2 etatu;
 • Prywatną opiekę medyczną w Medicover;
 • Kartę Multisport;
 • Kartę paliwową.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (w tym dotyczących innych stanowisk) prosimy o przesłanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tomaszowska 60, 93-235 Łódź na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym dot. innych stanowisk).”

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-235), przy ul. Tomaszowskiej 60.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji – dążenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a podstawą do ich przetwarzania w zakresie, w którym dane rekrutacyjne przetwarzane są w oparciu o wymagania prawa – jest Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak podanie ich w niezbędnym zakresie może okazać się konieczne dla dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przesyłając swoje zgłoszenie zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie przez SPEDCONT danych osobowych zawartych w Pani / Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Jeżeli nie chce Pani/ Pan abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach.

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do podanych danych mają dostęp odbiorcy świadczący dla nas usługi z zakresu wsparcia prawnego i informatycznego.

Przesłane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia ich otrzymania przez Administratora. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzebę kolejnych rekrutacji, w tym dot. innych stanowisk, dane te przetwarzane będą przez okres lat 2.

W celu realizacji przysługujących uprawnień albo uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@spedcont.pl 

Wróć