Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Specjalista ds. transportu

Na czym będzie polegała Twoja praca?

 • planowaniu tras samochodów dystrybucyjnych
 • przekazywaniu dyspozycji dla kierowców
 • optymalnym planowaniu pracy kierowców
 • prowadzeniu i koordynowaniu zleceń i raportowaniu
 • współpracy z klientami z zachowaniem wysokiego poziomu usług
 • monitorowaniu statusów planowanych aut

Czego od Ciebie potrzebujemy?

 • znajomości procesów w dystrybucji - warunek konieczny
 • znajomości planowania tras – warunek konieczny
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy w obszarze TSL – warunek konieczny
 • wykształcenia minimum średniego (preferowane kierunki logistyczne i techniczne)
 • znajomości rynku przewoźników, branży TSL
 • znajomości zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców, konwencji CMR
 • znajomości zagadnień rynku transportowego
 • operatywności i szybkości w działaniu
 • umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z zespołem
 • dobrej organizacji czasu pracy


Co dajemy w zamian? 

 • bycie członkiem zespołu o przyjaznej kulturze organizacyjnej
 • umowę o pracę
 • praca na zmiany - 6:00-14:00, 10:00-18:00, 14:00 -22:00
 • stałe wynagrodzenie
 • wsparcie w pierwszych dniach pracy
 • pracę w młodym i przyjaznym zespole
 • niezbędne narzędzia pracy
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • kartę paliwową

Sprawdź! Może szukamy właśnie Ciebie!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (w tym dotyczących innych stanowisk) prosimy o przesłanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tomaszowska 60, 93-235 Łódź na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym dot. innych stanowisk).”Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-235), przy ul. Tomaszowskiej 60.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji – dążenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a podstawą do ich przetwarzania w zakresie, w którym dane rekrutacyjne przetwarzane są w oparciu o wymagania prawa – jest Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak podanie ich w niezbędnym zakresie może okazać się konieczne dla dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przesyłając swoje zgłoszenie zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie przez SPEDCONT danych osobowych zawartych w Pani / Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Jeżeli nie chce Pani/ Pan abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach.

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Do podanych danych mają dostęp odbiorcy świadczący dla nas usługi z zakresu wsparcia prawnego i informatycznego.

Przesłane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia ich otrzymania przez Administratora. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzebę kolejnych rekrutacji, w tym dot. innych stanowisk, dane te przetwarzane będą przez okres lat 2.

W celu realizacji przysługujących uprawnień albo uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@spedcont.pl.

Wróć