Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Uruchomienie przetargu – zakup wózka reachstacker

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że uruchamia z dniem 24/04/2020 r. przetarg, którego przedmiotem jest dostawa wózka do przeładunku kontenerów typu reachstacker wraz z dostawą do terminala kontenerowego w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60 i świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji.

Zakończenie przetargu nastąpi w dniu 25/05/2020 r.

Treść przetargu dostępna jest na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/list/

Zapraszamy do składania ofert.

Wróć