Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Przetarg na zakup wózka reachstacker: pytania i odpowiedzi

Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. informuje, że w terminie 25.04-12.05.2020 wpłynęły pytania dotyczące uruchomionego przetargu na zakup wózka typu reachstacker. Poniżej publikacja wszystkich przesłanych pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

 

1. punkt 4 - prosimy uprzejmie o wyjaśnienie/sprostowanie - nachylenie terenu 15% jest bardzo wysoką wartością, standardowe nachylenie placów do składowania kontenerów to ok 1,5%.

SPEDCONT: Potwierdzamy, że chodzi o kąt nachylenia terenu 1,5%

2. punkt 7, lit. d - prosimy o wyjaśnienie: możemy zaproponować urządzenie wyposażone w wyjście elektryczne 12V DC do podłączenia radia CB (ewentualnie dostarczyć urządzenie od razu z takim radiem), ale na czym ma polegać "przyłącze do instalacji radia FM"?

SPEDCONT: Chodzi o antenę do radia FM oraz podejście pod kostkę do radia samochodowego

3. punkt 7, lit. f - prosimy o potwierdzenie, że ma to być system ogrzewania postojowego w oparciu o paliwo dieslowskie, zintegrowany z urządzeniem i ze sterowaniem z fabrycznego (standardowego) wyświetlacza ciekłokrystalicznego urządzenia.

SPEDCONT: Potwierdzamy, że ma to być system ogrzewania postojowego w oparciu o paliwo dieslowskie, zintegrowany z urządzeniem i ze sterowaniem z fabrycznego (standardowego) wyświetlacza ciekłokrystalicznego urządzenia.

4. punkt 9, lit. j i k - prosimy o doprecyzowanie: układy automatycznego centralnego smarowania na tego typu urządzeniach dzielą się na: a. układ smarowania tylnej osi skrętnej + tylnych sworzni masztu (przednie nie wymagają cyklicznego smarowania ze względu na konstrukcję) oraz b. układ smarowania chwytnika. Żaden układ nie smaruje 'masztu' jak w specyfikacji.

SPEDCONT: W specyfikacji zapis należy rozumieć jako system bądź systemy smarowania serwisowego, które należałoby wykonywać cyklicznie w kilku miejscach, zastąpione jednym bądź kilkoma systemami automatycznego smarowania. Jeśli konstrukcja urządzenia nie wymaga dokonywania takich czynności do danego elementu, to system nie jest wymagany.

5. punkt 10, lit. c - prosimy o potwierdzenie, że urządzenie ma mieć 4 sztuki świateł roboczych na maszcie (w połowie długości masztu)

SPEDCONT: Maszt musi być wyposażony w cztery światła robocze umiejscowione w połowie masztu z możliwością oświetlenia pola widzenia operatora.

6. punkt 1 - standardem w branży wszelkich urządzeń przeładunkowych jest określenie okresu objęcia gwarancją w miesiącach (ew. latach) oraz alternatywnie w motogodzinach przebiegu. Gwarancja obowiązuje alternatywnie do upływu któregoś  z powyższych limitów. Bardzo prosimy o ustalenie limitu gwarancji w miesiącach (ew. latach), co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

SPEDCONT: Doprecyzowujemy, że gwarancja powinna obejmować 8000 mth bądż 24 miesiące, w zależności co nastąpi pierwsze.

7. zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę waluty oferty i ewentualnej umowy dostawy na EUR

SPEDCONT: Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego cena przedmiotu zamówienia winna być podana w PLN. Zamawiający dopuszcza przyjęcie oferty w EUR, przy czym kurs EUR/PLN do przeliczenia ceny ofertowej podanej w EUR zostanie przyjęty przez Zamawiającego zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu dokonywania wyboru zwycięskiej oferty i w oparciu o przyjęte kryteria wyboru opisane w zapytaniu ofertowym

8. czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji w formacie PDF?

SPEDCONT: Oczywiście jest taki format dopuszczalny w przypadku przesłania dokumentów ofertowych drogą e-mail, z zastrzeżeniem że powinien to być skan oryginału dokumentu.

9. czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji z 2016 roku?

SPEDCONT: Informujemy, że zgodnie z treścią przetargu referencje powinny być z ostatnich 2 lat.

10. Pytanie dotyczy wskazanej treści opisu przedmiotu zamówienia:

Układ sterowania winien być wyposażony w:

 a. wysięgnik urządzenia sterowany hydraulicznie z kabiny operatora za pomoca jednego przyciusku, a ruch powinien odbywać się w sposob płynny i synchroniczny

 b. sterowanie funkcjami chwytnika powinno być zlokalizowane w panelu bocznym, znajdującym się po prawj stronie siedzeni aoperatora

 m. dodatkowy panel z lewj strony fotela operatora do sterowania biegami 

U nas sterowanie wysięgnikiem / spreaderem wygląda jak na załączonej grafice. Dodatkowo przycisk zmiany kierunku jazdy znajduje się na joystiku.

 

SPEDCONT: Potwierdzamy, że wskazane powyżej rozwiązanie jest dopuszczalne.

11. Pytanie dotyczy wskazanej treści opisu przedmiotu zamówienia:

 b. odbiór chwytnika o min. 195 stopni w prawo i 105 stopni w lewo z zabezpieczeniem przed uderzeniem chwytnika w maszt w trakcie obrotu

U nas jest – 195 / + 105, co oznacza 195 w lewo i 105 w prawo. To raczej nie powinien być problem.

SPEDCONT: Potwierdzamy, że nie stanowi to problemu, jest to roziązanie spełniające oczekiwania Zamawiającego.

12. Pytanie dotyczy wskazanej treści opisu przedmiotu zamówienia:

 g. rolety przeciwsłoneczne w oknie przednim i dachowym

Nasza firma montuje rolety na oknie dachowym i tylnym. Według fabryki roleta na przedniej szybie ogranicza widoczność.

SPEDCONT: Potwierdzamy, że dopuszczamy brak rolety na przedniej szybie.

13. Pytanie dotyczy wskazanej treści opisu przedmiotu zamówienia:

 n. kolumnę kierowniczą i kierownicę regulowane w 3 płaszczyznach

U nas kolumna regulowana w dwóch płaszczyznach – góra/ dół i przód/tył + dodatkowy pedał, którego użycie powoduje odchylenie całej kolumny kierowniczej. Ułatwia wsiadanie i wysiadanie.

SPEDCONT: Potwierdzamy, że dopuszczamy regulację kolumny kierowniczej oraz kierownicy w dwóch płaszczyznach, zgodnie z powyższym opisem.

14. Pytanie dotyczy wskazanej treści opisu przedmiotu zamówienia:

 g. system zabezpieczający wszystkie elementy ukłdu hydraulicznego przed niskimi temperaturami wyposażony  w elektryczne grzałki do podrzewania silnika oraz oleju w systemie hydraulicznym

Nasza firma nie przewiduje grzałki do podgrzewania bloku silnika. Producent deklaruje możliwość płynnego uruchomienia silnika nawet przy -20°C.

SPEDCONT: Doszczegóławiamy, że chodzi o ogrzewanie postojowe analogicznie jak w aucie webasto.

 

15. Pytanie dotyczy wskazanej treści opisu przedmiotu zamówienia:

 12. System do monitorowania pracy urządzeń na okres 5, obejmujący odczyty z różnych czujnikó wna podstawie którego można raportować min. następujące dane:

 a. zużycie paliwa i adblue

 f. tonaż przewiezionych ładunków

 

W naszym modelu nie sprawdzimy zużycia adblue ani tonażu przewiezionych ładunków. Możemy sprawdzić czas prasy w podziale na załadowany / niezaładowany.

SPEDCONT: Potwierdzamy, że dopuszczamy brak możliwości monitorowania zużycia adblue.

 

16. 8. punkt 7, lit. f - prosimy o możliwość zaoferowania urządzenia wyposażonego w system ogrzewania postojowego w oparciu o paliwo dieslowskie, zintegrowany z urządzeniem i ze sterowaniem z osobnego wyświetlacza z przyciskami sterującymi w kabinie.

SPEDCONT: Doszczegóławiamy, że chodzi o ogrzewanie postojowe analogicznie jak w aucie webasto.

17. jak podejść do oferty w zakresie stawki za roboczogodzinę serwisu?

Raz jest tak:

a z kolei przy punktacji jest tak:

SPEDCONT: Doprecyzowujemy, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku chodzi o stawkę godzinową obejmującą wszystkie koszty serwisanta, w tym dojazd i inne.

 

18. w dwóch miejscach jest różnie opisane:

strona 13 zapytania:

strona 17 zapytania:

SPEDCONT: Potwierdzamy, że oferty mogą wpływać zarówno drogą pocztową w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej poprzez e-mail.

 

19. jak uzupełnić tabelę z załącznika nr 4:

SPEDCONT: Prosimy o przedłożenie listy serwisantów, którzy byliby delegowani do obsługi urządzenia, podanie rodzaju i nr ich uprawnień (kolumna „kwalifikacje zawodowe”), wskazania rodzaju usterek jakie potrafią obsłużyć (kolumna „zakres wykonywanych czynności” – konstrukcja, elektryka, hydraulika, wulkanizacja bądź inne), oraz podania w skrócie dotychczasowego doświadczenia zawodowego (kolumna „posiadane doświadczenie” – ilość lat pracy, rodzaj obsługiwanych urządzeń, rodzaj/zakres obsługiwanych usterek/prac serwisowych).

 

 

 

Wróć