Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Zakończenie przetargu - wydłużenie toru suwnicy bramowej

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że z dniem 02.08.2019 zakończył się przetarg na wykonanie prac budowlanych „Wydłużenie toru suwnicy bramowej” w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź Olechów” realizowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zamawiający informuje, że wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie warunki podane w zapytaniu ofertowym.

Wykonawcą prac budowlanych zostaje firma Windex Holding sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800, ul. Roosvelta 120b, KRS: 0000207682, NIP: 6292110861.

Wróć